fiche 135 taraudee femelle fiches de connexion du fluide diam 12

Fiche 135° taraudée femelle

!
Raccord air comprimé

FICHE 135° FEMELLE G 3/8 (lot de 10) , CPI 126102RO

FICHE 135° FEMELLE G 3/8 (lot de 10) , CPI 126102RO