Tube PTFE

!
!

TUBE PTFE 2x4 - longeur : 25 M m

TUBE PTFE 2x4 - longeur : 25 M m

TUBE PTFE 4x6 - longeur : 25 M m

TUBE PTFE 4x6 - longeur : 25 M m

TUBE PTFE 6x8 - longeur : 25 M m

TUBE PTFE 6x8 - longeur : 25 M m

TUBE PTFE 8x10 - longeur : 25 M m

TUBE PTFE 8x10 - longeur : 25 M m

TUBE PTFE 10x12 - longeur : 25 M m

TUBE PTFE 10x12 - longeur : 25 M m

TUBE PTFE 5x8 - longeur : 25 M m

TUBE PTFE 5x8 - longeur : 25 M m

TUBE PTFE 4x6 - longeur : 100 M m

TUBE PTFE 4x6 - longeur : 100 M m

TUBE PTFE 6x8 - longeur : 100 M m

TUBE PTFE 6x8 - longeur : 100 M m

TUBE PTFE 8x10 - longeur : 100 M m

TUBE PTFE 8x10 - longeur : 100 M m

TUBE PTFE 10x12 - longeur : 100 M m

TUBE PTFE 10x12 - longeur : 100 M m