reseau air comprime envirofluides alr (19)

Té traudé aluminium

!
Raccord air comprimé

TE TARAUDE 63 G 2 (lot de 1) , ALR TTA6360

TE TARAUDE 63 G 2 (lot de 1) , ALR TTA6360
Raccord air comprimé

TE TARAUDE 80 G 2 1/2 (lot de 1) , ALR TTA8076

TE TARAUDE 80 G 2 1/2 (lot de 1) , ALR TTA8076