filtre air comprime 2012b

Elément filtrant

!
Filtre air comprimé

Elémen t filtrant pour filtre SPF : 310GRADE p : Filtre microfiltre - Filtration jusqu'à 0,01 micron, delta P 0,12 bar57

Filtre air comprimé

Elémen t filtrant pour filtre SPF : 410GRADE p : Filtre microfiltre - Filtration jusqu'à 0,01 micron, delta P 0,12 bar70

Filtre air comprimé

Elémen t filtrant pour filtre SPF : 420GRADE p : Filtre microfiltre - Filtration jusqu'à 0,01 micron, delta P 0,12 bar80

Filtre air comprimé

Elémen t filtrant pour filtre SPF : 520GRADE p : Filtre microfiltre - Filtration jusqu'à 0,01 micron, delta P 0,12 bar89

Filtre air comprimé

Elémen t filtrant pour filtre SPF : 525GRADE p : Filtre microfiltre - Filtration jusqu'à 0,01 micron, delta P 0,12 bar102

Filtre air comprimé

Elémen t filtrant pour filtre SPF : 725GRADE p : Filtre microfiltre - Filtration jusqu'à 0,01 micron, delta P 0,12 bar121

Filtre air comprimé

Elémen t filtrant pour filtre SPF : 730GRADE p : Filtre microfiltre - Filtration jusqu'à 0,01 micron, delta P 0,12 bar166

Filtre air comprimé

Elémen t filtrant pour filtre SPF : 1030GRADE p : Filtre microfiltre - Filtration jusqu'à 0,01 micron, delta P 0,12 bar210

Filtre air comprimé

Elémen t filtrant pour filtre SPF : 1530GRADE p : Filtre microfiltre - Filtration jusqu'à 0,01 micron, delta P 0,12 bar236

Filtre air comprimé

Elémen t filtrant pour filtre SPF : 2030GRADE p : Filtre microfiltre - Filtration jusqu'à 0,01 micron, delta P 0,12 bar293