raccord pneumatique raccord air comprime u (5)

630

!
Raccord pneumatique

630 - fem./fem.BSP cylindr.1/2 (lot de 3)

630 - Vannes boisseau sphérique - fem./fem.BSP cylindr.1/2 (lot de 3)
Raccord pneumatique

630 - fem./fem.BSP cylindr.3/8 (lot de 4)

630 - Vannes boisseau sphérique - fem./fem.BSP cylindr.3/8 (lot de 4)
Raccord pneumatique

630 - fem./fem.BSP cylindr.1/4 (lot de 4)

630 - Vannes boisseau sphérique - fem./fem.BSP cylindr.1/4 (lot de 4)
Raccord pneumatique

630 - fem./fem.BSP cylindr.1/8 (lot de 4)

630 - Vannes boisseau sphérique - fem./fem.BSP cylindr.1/8 (lot de 4)