raccord pneumatique raccord air comprime u (7)

660

!
Raccord pneumatique

660 - fem./fem.BSP cylindr. ISO 228 3/8 (lot de 3)

660 - Vannes boisseau sphérique - fem./fem.BSP cylindr. ISO 228 3/8 (lot de 3)
Raccord pneumatique

660 - fem./fem.BSP cylindr. ISO 228 1/4 (lot de 3)

660 - Vannes boisseau sphérique - fem./fem.BSP cylindr. ISO 228 1/4 (lot de 3)
Raccord pneumatique

660 - fem./fem.BSP cylindr. ISO 228 1/8 (lot de 3)

660 - Vannes boisseau sphérique - fem./fem.BSP cylindr. ISO 228 1/8 (lot de 3)