raccord pneumatique raccord air comprime u (22)

100.0

!
Raccord pneumatique

100.0 - mâl./mâl.BSP cylindr PN 20 1" (lot de 1)

100.0 - Vannes boisseau sphérique - mâl./mâl.BSP cylindr PN 20 1" (lot de 1)
Raccord pneumatique

100.0 - mâl./mâl.BSP cylindr PN 20 3/4 (lot de 2)

100.0 - Vannes boisseau sphérique - mâl./mâl.BSP cylindr PN 20 3/4 (lot de 2)
Raccord pneumatique

100.0 - mâl./mâl.BSP cylindr PN 20 1/2 (lot de 2)

100.0 - Vannes boisseau sphérique - mâl./mâl.BSP cylindr PN 20 1/2 (lot de 2)
Raccord pneumatique

100.0 - mâl./mâl.BSP cylindr. PN 20 3/8 (lot de 3)

100.0 - Vannes boisseau sphérique - mâl./mâl.BSP cylindr. PN 20 3/8 (lot de 3)